NADZOR: Rekonstrukcija raskrižja vit projekt

NADZOR: Rekonstrukcija raskrižja LC 67071 (Ulica Domovinskog rata) sa LC 67069 (Mažuranićevo šetalište i Gundulićeva ulica)

  • NADZOR: Rekonstrukcija raskrižja vit projekt
NADZOR NA RADOVIMA vit projekt

NADZOR NA RADOVIMA Izvanredno održavanje državne ceste D119, dionica dužine 4,30 km: Ubli – Lastovo

  • NADZOR NA RADOVIMA D119 vit projekt
NADZOR NA RADOVIMA državna cesta D 220 vit projekt

NADZOR NA RADOVIMA na pojačanom održavanju državne ceste D 220, dionica Tijarica – Kamensko (granica BiH), 8,8 km

  • NADZOR NA RADOVIMA državna cesta D 220 vit projekt