PROJEKTIRANJE JADRANDRVO vit projekt

PROJEKTIRANJE: Proizvodno – poslovna građevina – Jadrandrvo

  • PROJEKTIRANJE JADRANDRVO vit projekt
PROJEKTIRANJE SEGET VRANJICA vit projekt

PROJEKTIRANJE: stambeno – apartmanska građevina, Seget Vranjica

  • PROJEKTIRANJE SEGET VRANJICA vit projekt

PROJEKTIRANJE Izgradnja pristupne ceste dionica Jelsa-Poljica vit projekt

PROJEKTIRANJE: Izgradnja pristupne ceste za vrijeme izvođenja radova. Dionica: Jelsa-Poljica, 1. poddionica

  • PROJEKTIRANJE Izgradnja pristupne ceste dionica Jelsa-Poljica vit projekt
PROJEKTIRANJE I NADZOR Fekalni kolektor Kaštel Vit projekt

PROJEKTIRANJE I NADZOR: Fekalni kolektor F-28, Kaštel Novi I. i II. faza

  • PROJEKTIRANJE I NADZOR Fekalni kolektor Kaštel Vit projekt