Prikaži sve
PROJEKTIRANJE
NADZOR
ZAŠTITA NA RADU
 • PROJEKTIRANJE I NADZOR Fekalni kolektor Kaštel Vit projekt
  PROJEKTIRANJE I NADZOR: Fekalni kolektor F-28, Kaštel Novi I. i II. faza
 • PROJEKTIRANJE Izgradnja pristupne ceste dionica Jelsa-Poljica vit projekt
  PROJEKTIRANJE: Izgradnja pristupne ceste za vrijeme izvođenja radova. Dionica: Jelsa-Poljica, 1. poddionica
 • NADZOR NA RADOVIMA državna cesta D 220 vit projekt
  NADZOR NA RADOVIMA na pojačanom održavanju državne ceste D 220, dionica Tijarica – Kamensko (granica BiH), 8,8 km
 • NADZOR NA RADOVIMA vit projekt
  NADZOR NA RADOVIMA Izvanredno održavanje državne ceste D119, dionica dužine 4,30 km: Ubli – Lastovo
 • NADZOR: Rekonstrukcija raskrižja vit projekt
  NADZOR: Rekonstrukcija raskrižja LC 67071 (Ulica Domovinskog rata) sa LC 67069 (Mažuranićevo šetalište i Gundulićeva ulica)
 • ZAŠTITA NA RADU: IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRŽAVNE CESTE, DIONICA 001 vit projekt
  ZAŠTITA NA RADU: Izvanredno održavanje državne ceste, D9, dionica 001, Metković – Opuzen, duljine 5970 m
 • ZAŠTITA NA RADU vit projekt
  ZAŠTITA NA RADU: Obnova državnih cesta II, FAZA B, D 116, dionica br. 3., Jelsa – Poljica, poddionica br. 001: od km 11+614,54 do km 16+377,00 dužine 4.762,46 m
 • PROJEKTIRANJE SEGET VRANJICA vit projekt
  PROJEKTIRANJE: stambeno – apartmanska građevina, Seget Vranjica
 • PROJEKTIRANJE JADRANDRVO vit projekt
  PROJEKTIRANJE: Proizvodno – poslovna građevina – Jadrandrvo