NADZOR

 

 

Vršimo sve usluge nadzora nad izvođenjem objekata visokogradnje i niskogradnje (prometnice, objekti infrastrukture – voda, kanalizacija, elektroprojekti i sl.).

NADZOR NAD IZGRADNJOM

OBJEKTI VISOKOGRADNJE:

 • STAMBENI OBJEKTI
 • POSLOVNO STAMBENI OBJEKTI
 • JAVNI OBJEKTI
 • INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE – HALE

OBJEKTI NISKOGRADNJE:

 • PROMETNICE
 • OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (VODA, KANALIZACIJA, STRUJA)

REFERENCE

 • STAMBENI OBJEKT NA k.č. 8794, k.o. Rogoznica, Pisak
 • DVOJNOM STAMBENOM OBJEKTU U ĐORĐIĆEVOJ ULICI U SPLITU
 • stambenog objekta na č.zem. 146/2, K.O.Okrug,
 • REKONSTRUKCIJA STANA U SPLITU, RADNIČKA 9
 • REKONSTRUKCIJA POTKROVLJA u ulici Štrade 1. U Kaštel Lukšiću
 • IZGRADNJA STAMBENE GRAĐEVINE na k.č.z 178/4. U Kaštel Starom
 • STAMBENE GRAĐEVINE na kat. čest. zem. 752 i dijelovima kat. čest. zem. 753. k.o. Seget Donji
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STAMBENE ZGRADE o.zgr. 296/1na k.č.z. 978/3 i 978/4 k.o ŽEDNO
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1338/4 K.O. K. Štafilić
 • Izgradnja STAMBENE GAĐEVINE SA BAZENOM na k.č. 936/2, 937/2 i 938/1 k.o Svirće u naselju Sv. Nedjelja
 • STAMBENA GRAĐEVINA na čest.zem. 239/1 K.O. Kaštel Lukšić
 • STAMBENO – POSLOVNI OBJEKT U SOLINU, K.Č. 6439/1 (Č.Z. 4821/6), K.O. Solin
 • STAMBENA GRAĐEVINA S POSLOVNIM PROSTOROM na čest.zem. 1055/7 k.o. Okrug
 • DOM MLADEŽI U SPLITU
 • ARHIVA U ISTARSKOJ 3, SPLIT
 • GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA NA SANACIJI OBORINSKIH I DRUGIH VODA NA ZGRADI HRVATSKOG DOMA U SPLITU, ULICA KAMILA TONČIĆA 1
 • IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM – OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ
 • HLADNJAČA FAZA 4, Sj. Luka, Split, FRIGOTRAST
 • INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA SPLIT, Put Duilova 11
 • POSLOVNA GRAĐEVINA – PRODAJNI PROSTOR na č.z. 2866/1 (3282/1) k.o. Seget Donji
 • ADRIACINK – REKONSTRUKCIJA PROIZVODNIH POGONA
 • HALA ZA ARMIRAČKI POGON U RADNOJ ZONI DICMO č.z. 987/195, k.o. Kraj i č.z. 3/175, k.o. Prisoje (MEGST)
 • Brza cesta čvor Bisko-granica RBiH, dionica Akrapi – čvor Čaporice, oprema
 • NADZOR NA RADOVIMA pojačanog održavanja državne ceste D219 na dionici:
 • Han – granica BiH (COG)
 • NADZOR NA RADOVIAM NA Pojačanom održavanju državne ceste D 220,
 • Dionica Tijarica – Kamensko (granica BiH), 8,8 km COG
 • Rekonstrukcija državne ceste D8, dionica: Kaštel Sućurac-Plano, podionica: Kaštel Stari-čvor plano – COG
 • REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D1, DIONICA – PROLAZ KROZ KNIN –cog
 • RADOVI NA RADOVIMA NA Izvanrednom održavanju državne ceste D119, dionica dužine 4,30 km: Ubli – Lastovo – COG
 • Rekonstrukcija državne ceste D 511 na području Progon u Muću – COG
 • Izvanredno održavanje državne ceste D118 na dionici 5.700 m,Lokacija: Pupnat – Žrnovo – COG
 • Izvanredno održavanje državne ceste D-58 na dionici 001 duljine 7.560 m, lokacija: Ražine – Donje Polje –COG
 • Rekonstrukcija DV 110 kV Meterize – Sinj Između stupova broj 62 i 65 –COG
 • Izvanredno održavanje državne ceste D1, rekonstrukcija raskrižja Spojne ceste na radnu zonu „Kosore“ i državne ceste D1 u vrlici -COG
 • Izvanredno održavanje državne ceste D220, Trilj-Kamensko (gr.BiH), dionica Gaz – Velići, duljine 4.500,00 m (st. 3+000 km do 7+500 km)
 • Obnova državne ceste D-56, Muć – Sinj, dionica: Sutina – Lučane, COG
 • Izgradnja državne ceste D 118, dionica “Prolaz kroz Žrnovo”-COG
 • VARAŽDINSKE ULICE PARCELA BR.1.
 • Rekonstrukcija ceste 6153 Cista Velika – Dobranje i LC 67097 Dobranje-Gornja Tijarica (2.dionica) -COG
 • Rekonstrukcija ŽC 6137, dionica od Lukšićkog potoka do Bilinskog puta-COG
 • Izvanredno održavanje dionice Ž 6221, obilaznica Komiže
 • Rekonstrukcija raskrižja LC 67071 (Ulica Domovinskog rata) sa LC 67069 (Mažuranićevo šetalište i Gundulićeva ulica)
 • Izvanredno održavanje ŽC 6082, prolaz kroz Vrliku i pristupnih cesta na ŽC 6082 - COG
 • LUKA PLOČE –terminal za tekuče terete- COG
 • EKO KAŠTELANSKI ZALJEV- FEKALNA I SEKUNDARNA KANALIZACIJA
 • IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U ULICI „DR. JOSIPA OMAŠIĆA“ U KAŠTEL LUKŠIĆU (COG)
 • Oborinska odvodnja prometnice Ž- 6137, cesta dr. Franje Tuđmana, dionica Put sv. Lovre- Kaštel Lukšić- Bilinski put Kaštel Štafilić. (COG)
 • FEKALNI KOLEKTOR F-28, I. FAZA, Kaštel Novi
 • Izgradnja kanalizacijskog kolektora sliva „E1“ i „D“ i izgradnja glavnog vodoopskrbnog cjevovoda za opskrbu tunela I rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Jeronima Milete na rekonstrukciji tehnološke ceste s umjetnim tunelom na prostoru željezničke postaje u Šibeniku – COG
 • Autocesta Zagreb – Split, Dionica: čvor Sv. Rok - tunel Sv. Rok- OPREMA - COG
 • Sustav odvodnje fekalnih voda naselja Stomorska, I. faza izgradnje: Pelegrin – Veli Dolac - COG
 • VODOVOD I KANALIZACIJA NA PODRUČJU GRADA SPLITA (godišnji ugovor)