PROJEKTIRANJE

 

 

Projektiranje obuhvaća sve faze od opisa zahvata u prostoru, idejnih rješenja, glavnih i izvedbenih projekata, projekata uređenja interijera, stručnog nalaza i mišljenja do elaborata i sl.

 

U okviru naše tvrtke pružamo Vam usluge projektiranja objekata visokogradnje i niskogradnje u svim dijelovima glavnog, odnosno izvedbenog projekta (arhitektura, konstrukcija, voda, kanalizacija, struja, oprema, regulacije prometa, stručna mišljenja i nalazi, elaborati i sl.).

REFERENCE

 • HALA ZA ARMIRAČKI POGON U RADNOJ ZONI DICMO
 • STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA na kčz 1224/1 i k.č.z. 1225/5 K.O. Trogir
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1/100 k.o. Donje Selo, Maslinica, Otok Šolta
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na kat. čest. zem. 2230/3 (ZK č.zem.1151/1) K.O. Trogir
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na k. č.z. 1807 k.o. Trogir
 • PROIZVODNO-POSLOVNA GRAĐEVINA k.č.zem. 8369/35 k.o. Dugopolje
 • STAMBENA GRAĐEVINA S POSLOVNIM PROSTOROM na dijelu kčz 1055/3 i kčz 1055/7 k.o. Okrug
 • STAMBENA č.z. 441/1; 441/2, Duba na Pelješcu
 • STAMBENA GRAĐEVINA na k.č.z. 2075 K. O. Seget Donji
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1338/4 k.o. K. Štafilić
 • REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE na č.z. 130, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2 k.o. Seget Donji
 • PROIZVODNO-POSLOVNA GRAĐEVINA k.č.zem. 8369/35 K.O. Dugopolje
 • STAMBENA ZGRADA na dijelu k.č.z. 146/2 K.O. Okrug
 • STAMBENO APARTMANSKA GRAĐEVINA, Seget Vranjica – IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
 • NOVA POCINČAONA k.č.1326/5/6/7/9/13, k.o. Split, REKONSTRUKCIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA
 • HALA ZA ARMIRAČKI POGON U RADNOJ ZONI DICMO č.z. 987/195, k.o. Kraj i č.z. 3/175, k.o. Prisoje
 • STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA na kčz 1224/1 i k.č.z. 1225/5 K.O. Trogir
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1/100 k.o. Donje Selo, Maslinica, Otok Šolta
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na kat. čest. zem. 2230/3 (ZK č.zem.1151/1) K.O. Trogir
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na k. č.z. 1807 k.o. Trogir
 • PROIZVODNO-POSLOVNA GRAĐEVINA k.č.zem. 8369/35 k.o. Dugopolje
 • STAMBENA GRAĐEVINA S POSLOVNIM PROSTOROM na dijelu kčz 1055/3 i kčz 1055/7 k.o. Okrug
 • STAMBENA č.z. 441/1; 441/2, Duba na Pelješcu
 • STAMBENA GRAĐEVINA na k.č.z. 2075 K. O. Seget Donji
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1338/4 k.o. K. Štafilić
 • REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE na č.z. 130, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2 k.o. Seget Donji
 • NOVA POCINČAONA k.č.1326/5/6/7/9/13, k.o. Split, HIDRANTSKA MREŽA
 • MONTAŽNA PREDGOTOVLJENA AUTOPRAONICA č.z. 567/7 i dio 567/3, k.o. Kaštel Lukšić
 • DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE, Laduč
 • DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE Nazorova 49, Zagreb
 • FEKALNI KOLEKTOR F-28 Kaštel Novi I. FAZA
 • FEKALNI KOLEKTOR F-28 Kaštel Novi II. FAZA
 • STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT „A“ - MEJAŠI NOVI
 • POSLOVNI OBJEKT „C-6“ Križine, č.z. 436/62, K.O. Split
 • STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT „C“ - MEJAŠI NOVI
 • MEJAŠI NOVI – OBJEKT „A“ POSLOVNI PROSTORI PP2a, PP2b
 • MEJAŠI NOVI - OBJEKT „B“ POSLOVNI PROSTORI B1-PP, B2-PP i B3-PP
 • KUĆA ZA ODMOR na k.č.z. 1221/2 K. O. Donje Selo
 • STAMBENO POSLOVNA ZGRADA na k.č.z. 2875/4 k.o. Split
 • APARTMANSKA ZGRADA SLATINE na k.č.z 1484 k.o. Slatine
 • VIŠESTAMBENA ZGRADA na k.č.z 7166/1 k.o. Stari Grad
 • DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PUJANKE U SPLITU č.z. 3663/1, 3663/2,3663/3, k.o. Split
 • BENZINSKA POSTAJA PETRINJA na k.č.z. 1514/9 K.O. Petrinja Sisačka ulica 2a
 • BENZINSKA POSTAJA KUTINA na k.č.z. 5323 K.O.Kutina Ul. Ljudevita Posavskog 41
 • BENZINSKA POSTAJA VARAŽDIN na k.č.z. 2891 i 2868/2 K.O. Varaždin Ul. Miroslava Krleže 8
 • BENZINSKA POSTAJA STON na k.č.z. 1640/2, K.O. Zaton Doli
 • BENZINSKA POSTAJA SUPETAR na k.č.z. 594/4, 598/23, 598/24, 598/33 i 596/1 K.O.Supetar
 • PUO DRAGANIĆ – jug (cca km 32+0,00), RESTORAN DRAGANIĆ Autocesta Rijeka – Zagreb, dionica Zagreb – Karlovac
 • STAMBENA ZGRADA č.z. 441/1; 441/2, Duba na Pelješcu
 • HALA ZA ARMIRAČKI POGON U RADNOJ ZONI DICMO č.z. 987/195, k.o. Kraj i č.z. 3/175, k.o. Prisoje
 • STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA na kčz 1224/1 i k.č.z. 1225/5 K.O. Trogir
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1/100 k.o. Donje Selo, Maslinica, Otok Šolta
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na kat. čest. zem. 2230/3 (ZK č.zem.1151/1) K.O. Trogir
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na k. č.z. 1807 k.o. Trogir
 • PROIZVODNO-POSLOVNA GRAĐEVINA k.č.zem. 8369/35 k.o. Dugopolje
 • STAMBENA GRAĐEVINA S POSLOVNIM PROSTOROM na dijelu kčz 1055/3 i kčz 1055/7 k.o. Okrug
 • STAMBENA č.z. 441/1; 441/2, Duba na Pelješcu
 • STAMBENA GRAĐEVINA na k.č.z. 2075 K. O. Seget Donji
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1338/4 k.o. K. Štafilić
 • REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE na č.z. 130, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2 k.o. Seget Donji
 • DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE Nazorova 49, Zagreb
 • HALA ZA ARMIRAČKI POGON U RADNOJ ZONI DICMO č.z. 987/195, k.o. Kraj i č.z. 3/175, k.o. Prisoje
 • STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA na kčz 1224/1 i k.č.z. 1225/5 K.O. Trogir
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1/100 k.o. Donje Selo, Maslinica, Otok Šolta
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na kat. čest. zem. 2230/3 (ZK č.zem.1151/1) K.O. Trogir
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na k. č.z. 1807 k.o. Trogir
 • PROIZVODNO-POSLOVNA GRAĐEVINA k.č.zem. 8369/35 k.o. Dugopolje
 • STAMBENA GRAĐEVINA S POSLOVNIM PROSTOROM na dijelu kčz 1055/3 i kčz 1055/7 k.o. Okrug
 • STAMBENA č.z. 441/1; 441/2, Duba na Pelješcu
 • STAMBENA GRAĐEVINA na k.č.z. 2075 K. O. Seget Donji
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1338/4 k.o. K. Štafilić
 • HALA ZA ARMIRAČKI POGON U RADNOJ ZONI DICMO č.z. 987/195, k.o. Kraj i č.z. 3/175, k.o. Prisoje
 • STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA na kčz 1224/1 i k.č.z. 1225/5 K.O. Trogir
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1/100 k.o. Donje Selo, Maslinica, Otok Šolta
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na kat. čest. zem. 2230/3 (ZK č.zem.1151/1) K.O. Trogir
 • INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA na k. č.z. 1807 k.o. Trogir
 • PROIZVODNO-POSLOVNA GRAĐEVINA k.č.zem. 8369/35 k.o. Dugopolje
 • STAMBENA GRAĐEVINA S POSLOVNIM PROSTOROM na dijelu kčz 1055/3 i kčz 1055/7 k.o. Okrug
 • STAMBENA č.z. 441/1; 441/2, Duba na Pelješcu
 • STAMBENA GRAĐEVINA na k.č.z. 2075 K. O. Seget Donji
 • STAMBENA GRAĐEVINA na dijelu k.č.z. 1338/4 k.o. K. Štafilić
 • STAMBENA GRAĐEVINA NA DIJELU KAT. ČEST. ZEM. 2864 I DIJELUKAT. ČEST. ZEM. 2863/2 K.O. Trogir
 • SKLADIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA – POSLOVNA ZONA PRISIKE – MUĆ
 • SKLADIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA – POSLOVNA ZONA PRISIKE – MUĆ
 • SANACIJA SERPENTINE BOKŠIĆI U ZAVOJANIMA NA L.C. 67200 I UREĐENJE DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 6211 U Dusini
 • Izvanredno održavanje državne ceset D119 na dionici dužine 4,30 km: Ubli – Lastovo
 • REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC69050 DIONICA : RASKRIŽJE D8 – ČELOPECI
 • KANALIZACIJSKI CJEVOVOD ZA OTPADNE SANITARNE VODE ZA PODRUČJE GRADA SPLITA ULICA 141.BRIGADE – MEJAŠI (VODOVOD I KANALIZACIJA)
 • PROMETNICA ZAPADNO OD GROBLJA U SOLINU
 • SPOJNA CESTA OD MATOŠEVE ULICE DO ULICE PUT MIRA – I. FAZA
 • PRISTUPNA PROMETNICA ZA OBJEKTE SALONA NOVA – II
 • PROJEKT IZGRADNJE PRISTUPNE CESTE (GRADILIŠNOG PUTA ) ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Dionica: Jelsa-Poljica, 1. poddionica
 • BENZINSKA POSTAJA SUPETAR na k.č.z. 594/4, 598/23, 598/24, 598/33, 596/1 K.O.Supetar